Čestná rada

Čestná rada bdí nad programovou a dramaturgickou kvalitou a zavazuje pořadatele k profesionalitě a vysoké úrovni realizace festivalu: 

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Petr Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský a broumovský

PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D., hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města Broumov

Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko

Jan Školník, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska

Jiří Hlaváč, pedagog, klarinetista a popularizátor klasické hudby

Pavel Šporcl, houslový virtuoz

Libuše Růčková, Agentura pro rozvoj BroumovskaPartneři


Všichni partneřiDalší akce na Broumovsku