Festival vydává tiskem pozoruhodnou faksimili dobového opisu Klavírního koncertu č. 1 C dur Ludwiga van Beethovena

11. 6. 2020 - Festival Za poklady Broumovska vydává tiskem pozoruhodnou faksimili dobového opisu Klavírního koncertu č. 1 C dur Ludwiga van Beethovena. V nezpracovaném fondu hudebnin broumovského kláštera ji nalezl prof. Petr Daněk. Jedná se o vzácný doklad provozování Beethovenovy hudby v Čechách v první polovině 19. století. Festival navazuje na dlouhodobou myšlenku provozování nalezených děl z broumovského archivu a touto formou také oslaví letošní 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. Koncert č. 1 C dur zazní v podání klavíristy Matyáše Nováka a Filharmonie Hradec Králové na zahajovacím koncertě festivalu v sobotu 27. června v 18.00 online na mall.tv v rámci projektu #kulturažije.

Původní opis je dílem člena benediktinského řádu P. Bernharda Matauše OSB, který byl sám vynikajícím hudebníkem. Pozoruhodná je mimořádná kaligrafičnost a čitelnost provedení i  fakt, že se autor opisu skvěle orientoval v samotném díle a opatřil part linkou generálbasu. Prof. Petr Daněk, který opis nalezl a vydání opatřil úvodním slovem, dodává: „Pozornost si opis zaslouží z několika důvodů. Překvapivé je již místo uložení, neboť naprostá většina hudebnin ze zdejšího fondu jsou skladbami duchovními či liturgickými. Výskyt instrumentální skladby světského charakteru tak neodpovídá původnímu poslání zmíněné hudební sbírky……Druhou pozoruhodností tohoto pramenu je sama skutečnost opisu. I když neobsahuje žádné datum či vročení, je z jeho provedení a úpravy patrné, že vznikl nedlouho po tištěném vydání tohoto Beethovenova díla. Broumovský opis totiž vychází v pojetí titulní strany, ve způsobu rozvržení skladby, ve zvoleném formátu i v mnoha dalších aspektech právě z tohoto vzácně dochovaného vydání z roku 1801.“ Festival navazuje vydáním faksimile na svou dlouhodobou myšlenku znovuobjevování a provádění děl z broumovského archivu.

Beethovenovo letošní výročí oslaví festival kromě vydání faksimile také živým provedením díla. Beethovenův Klavírní koncert č. 1 C dur zazní v podání klavíristy Matyáše Nováka a Filharmonie Hradec Králové na zahajovacím koncertě festivalu. Koncert bude možné sledovat online v sobotu 27. června na sociálních sítích festivalu a na www.mall.tv v rámci projektu #kulturažije.

Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním z cílů festivalu a navazujeme tak touto myšlenkou i na minulé roky, kdy jsme v rámci festivalu provedli například školskou hru Augustina Šenkýře nebo díla jeho současníků,“ říká ředitelka festivalu Tereza Kramplová a dodává: „Špičkové osobnosti královéhradeckého regionu festival představí na zahajovacím koncertě 27. 6., kde zazní právě Beethovenův první klavírní koncert. Těšit se můžete na klavíristu Matyáše Nováka a hradeckou filharmonii.“

V případě zájmu o faksimili pište na email: tereza.kramplova@zapoklady.cz. V prodeji je omezený počet kusů.
Cena 370,- Kč + poštovné a balné.

Nad 15. ročníkem festivalu převzali osobní záštitu ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, kardinál Dominik Duka OP a víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj. Hlavními partnery festivalu jsou Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, město Broumov a společnost MND. Významnými partnery jsou Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing,  a společnost Wikov. Partnery festivalu jsou Královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub Broumovska, Z-Trade, Region Broumovsko, Rakouské kulturní fórum, Velvyslanectví Polska, společnost Petrof, Penzion Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními partnery 15. ročníku festivalu jsou Mall.tv, Radio Classic, Český rozhlas Hradec Králové, Klasikaplus.cz, Opera+, časopis Harmonie, PROPAMÁTKY, scéna.cz a Naše Broumovsko.
Partneři


Všichni partneřiDalší akce na Broumovsku