Za poklady Broumovska 2017

Dvanáctý ročník festivalu přivezl do broumovské a polické kotliny jména pravidelným festivalovým návštěvníkům již známá, ale i nová. Svůj hudební um předvedli během deseti letních koncertů hobojista Vilém Veverka a Ensemble 18+, Musica Braunensis, Quintana, Kateřina Englichová, Matouš Pěruška a Václav Mácha, Simona Houda-Šaturová, Lenka Navrátilová, Saar Berger, Zuzana Rzounková, Petr Hernych, Jana Goliášová, Zemlinského kvarteto s Evou Garajovo, Martinů Voices, Škampovo kvarteto, Kühnův smíšený sbor pod vedením hlavního sbormistra Marka Vorlíčka a komorní sólisty Karla Růžičky. Festival symbolicky zahájil květnový Benefiční koncert Jaroslava Svěceného. Doprovodným programem festivalu byly Letní hornové kurzy v broumovském klášteře. 

Festival během prázdnin navštívilo přes tři tisíce posluchačů. Na dobrovolném vstupném se během deseti koncertů vybralo více než 220 tisíc korun, které poputují na péči o kostely. 12. ročník festivalu, nad nímž převzalo záštitu Ministerstvo kultury, podpořili partneři MND a Kasper, Veba, Raiffeisen Leasing a Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Královéhradecký kraj, Královéhradecká diecéze a místní farnosti, město Broumov, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Podnikatelský klub Broumovska, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Region Broumovsko a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními partnery byly Český rozhlas Hradec Králové, Opera+, Harmonie, Týdeník Rozhlas, PROPAMÁTKY a Naše Broumovsko. Partneři


Všichni partneřiDalší akce na Broumovsku